BewEIDING IN De Doorbraak

Sinds 2010 weiden wij onze pony’s in natuurgebied De Doorbraak. Folkert Dam is een van de leden van de beweidingsgroep.

De Doorbraak – een slingerende beek van 13 km – stroomt door het landschap tussen Rijssen en Almelo. De laagte waar De Doorbraak doorheen stroomt is het ene moment smal, het andere moment waaiert hij breed uit. Er liggen poelen en nevengeulen die bij een grote waterafvoer volstromen.

In eerste instantie is De Doorbraak aangelegd om wateroverlast in Almelo te voorkomen. Maar door de nieuwe beek een natuurlijkvriendelijk karakter te geven, kregen planten en dieren ook meer leefruimte. Zo ontstond een mooi landschap waar bewoners en bezoekers van het gebied heerlijk kunnen wandelen en fietsen.

In dit prachtige gebied groeien de pony’s op. In kuddeverband: dat is goed is voor hun sociale en lichamelijke ontwikkeling.

De beweiding heeft meerdere doelen:
– De verbossing zoveel mogelijk tegengaan.
– Aankleding van het landschap.
– Het fokken van hoogwaardige pony’s.

De Connemarapony is vanwege zijn vriendelijke karakter, soberheid en veelzijdigheid hiervoor bij uitstek geschikt.

Ook pony’s inscharen?
In de zomermaanden – van april tot november – kunt u Connemarapony’s, of kruislingen hiervan, inscharen. Interesse? Neem dan contact met ons op.

 

De Doorbraak: winst voor de natuur en een eldorado voor de Connemarapony’s die er grazen.